"Jestem z tych, którzy wierzą, iż nauka jest czymś bardzo pięknym." - Maria Curie - Skłodowska

DOKUMENTY
PROGRAMY
REGULAMINY I PROCEDURY
Statut szkoły Program profilaktyki Regulamin zwalniania uczniów z zajęć
Koncepcja pracy szkoły Program wychowawczy Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Podstawa programowa Program adaptacyjny dla uczniów klas IV Regulamin tworzenia klas integracyjnych
Przedmiotowy system oceniania Owoce w szkole Samorząd uczniowski
Zasady zachowania na religii Program nauczania - edukacja wczesnoszkolna - klasy I Regulamin przyznawania "Marysieńki"
Ceremoniał i tradycje Program nauczania - edukacja wczesnoszkolna - klasy II i III Regulamin przyznawania tytułu absolwenta
Nabór do klas I Regulamin korzystania z podręczników rządowych
Sposoby zgłaszania szkody (PZU)
Ogólne warunki ubezpieczenia