"Jestem z tych, którzy wierz±, iż nauka jest czym¶ bardzo pięknym." - Maria Curie - Skłodowska

DOKUMENTY
PROGRAMY
REGULAMINY I PROCEDURY
Statut szkoły Program profilaktyki Regulamin zwalniania uczniów z zajęć
Koncepcja pracy szkoły Program wychowawczy Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Podstawa programowa Program adaptacyjny dla uczniów klas IV Regulamin tworzenia klas integracyjnych
Przedmiotowe zasady oceniania Owoce w szkole Samorz±d uczniowski
WZO dla klas I - III Program nauczania - edukacja wczesnoszkolna Sposoby zgłaszania szkody (PZU)
Ogólne warunki ubezpieczenia
Regulamin korzystania z szafek