"Jestem z tych, którzy wierz±, iż nauka jest czym¶ bardzo pięknym." - Maria Curie - Skłodowska

DOKUMENTY
PROGRAMY
REGULAMINY I PROCEDURY
Statut szkoły Program profilaktyki Regulamin zwalniania uczniów z zajęć
Podstawa programowa Program wychowawczy Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Przedmiotowe zasady oceniania Program adaptacyjny dla uczniów klas IV Regulamin tworzenia klas integracyjnych
WZO dla klas I - III Owoce w szkole Procedury bezpieczeństwa
Program nauczania - edukacja wczesnoszkolna Sposoby zgłaszania szkody (PZU)
Regulamin korzystania z szafek