"Jestem z tych, którzy wierz±, iż nauka jest czym¶ bardzo pięknym." - Maria Curie - Skłodowska

DOKUMENTY
PROGRAMY
REGULAMINY I PROCEDURY
Statut szkoły Program profilaktyki Regulamin zwalniania uczniów z zajęć
Koncepcja pracy szkoły Program wychowawczy Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Podstawa programowa Program adaptacyjny dla uczniów klas IV Regulamin tworzenia klas integracyjnych
Przedmiotowe zasady oceniania Owoce w szkole Samorz±d uczniowski
Zasady zachowania na religii Program nauczania - edukacja wczesnoszkolna - klasy I i II Sposoby zgłaszania szkody (PZU)
Ceremoniał i tradycje Program nauczania - edukacja wczesnoszkolna - klasy III Ogólne warunki ubezpieczenia
Regulamin korzystania z szafek