PRACOWNICY INNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PRZYJACIELE SZKOŁY - ABSOLWENCI SP NR 5Ewa Bagińska - dyrektor PM nr 5
Monika Bogusławska - wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Zenona Chmielecka - emerytowany nauczyciel SP nr 1 w Ozorkowie
Katarzyna Czajkowska - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Grażyna Dębska - nauczyciel PM nr 4
Małgorzata Dośpiał - emerytowany pracownik - dyrektor PM nr 5
Jarosław Fajfer - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Sławomir Gradowski - przewodniczący Rady Rodziców
Małgorzata Grzelak - nauczyciel PM nr 1
Halina Grzesik - wicedyrektor SP nr 1 w Ozorkowie
Paulina Hefczyńska - nauczyciel SP nr 1 w Ozorkowie
Małgorzata Jędrzejczak-Prorok - nauczyciel PM nr 4
Bozena Jurek - emerytowany nauczyciel PM nr 3
Jolanta Kałużna - nauczyciel PM nr 3
Małgorzata Kowalska - nauczyciel PM nr 1
Jarosława Kwaśniak - psycholog w PM nr 2
Dorota Kwiatkowska - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Ewelina Miksa - Kondaszewska - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie
Jolanta Najmrodzka - nauczyciel PM nr 5
Ewa Nitecka - Zientarska - nauczyciel I LO w Ozorkowie
Grażyna Pierzgalska - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Agnieszka Piesik - Żółtowska - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Eugenia Rosiak - emerytowany dyrektor I LO w Ozorkowie
Aneta Sitarz - nauczyciel SP Solcy Wielkiej
Aneta Tomczak - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Marcin Ustimow - rehabilitant ruchowy w PM nr 2
Aneta Wajer - nauczyciel I LO w Ozorkowie
Ewa Wankiewicz - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Jolanta Wilkowska - nauczyciel SP nr 1 w Ozorkowie
Mariola Wodzińska - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Monika Wolska - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Dorota Wymysłowska - nauczyciel PM nr 5